Subscribe Twitter Twitter

Παρέμβαση - Τίτλοι Αναρτήσεων

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην πώληση του Ελληνικού


“Φρένο” στη συμφωνία παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, συμφερόντων Λάτση, βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς στην απόφασή του κάνει λόγο για παραβάσεις των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.
Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρόεδρος η Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητής ο Αθανάσιος Καρακόιδας) θεωρεί, όπως αναφέρεται, ότι οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ, περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους αποκλείοντας όμως, όπως αναφέρουν φυσικά πρόσωπα, κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τους δικαστές, ο αποκλεισμός αυτός έγινε, «χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό», προσθέτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι δικαστές θεωρούν πως υπάρχουν αντίστοιχες παραβάσεις στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί.
Ακόμη κρίθηκε, ότι νόμιμα δεν έγινε η αποτίμηση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν πριν από την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας για την αξιοποίησή τους, καθώς αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε ποιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει.
Αντίθετη άποψη εξέφρασε όμως η κ. Μαυρουδή, τονίζοντας ότι η αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακίνητου έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου ώστε να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ τον περασμένο Μάρτιο έγινε δεκτή η δεσμευτική προσφορά της Lamda ύψους 915 εκατ. ευρώγια την εκμετάλλευση της έκτασης του Ελληνικού.
Όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία το σχέδιο περιλαμβάνειτη  δημιουργία τπάρκου (έκτασης 2 εκατομμυρίων τμ- ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα παγκοσμίως), αθλητικές εγκαταστάσεις, αναβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο καθώς και τουριστικές υποδομές ενώ βασικός στόχος είναι και η δημιουργία καζίνο.
Και ενώ στα πλάνα τους είναι η έναρξη των έργων μέσα στο 2015 το Δημόσιο θα εισπράξει τα πρώτα χρήματα από τη Lamda Development στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

H απάντηση της Lamda Development για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό  
 
   
Εντός δεκαπενθημέρου θα υποβληθεί η αίτηση ανάκλησης από το ΤΑΙΠΕΔ στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ΄Κλιμάκιο - Δ΄Διακοπών), σύμφωνα με την οποία κωλύεται προσωρινά η υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», όπως ακριβώς έχει πράξει και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα κωλύματα». Αυτό αναφέρει η εταιρεία Lamda Development SA, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
«Η εταιρεία, η οποία εξ' αρχής είχε γνωστοποιήσει ότι εκκρεμούσε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της και θα ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο, ενημερώνοντας, παράλληλα, το επενδυτικό κοινό», διευκρινίζει η Lamda Development στην ανακοίνωσή της.
 
Παράλληλα, την εκτίμηση ότι «δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την πορεία της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, μετά την απόφαση του Ζ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου», εκφράζουν πηγές της Lamda Development.
 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι αποφάσεις αυτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συνηθισμένες για τις περισσότερες αποκρατικοποιήσεις στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου και εκτιμάται ότι στο δεύτερο στάδιο, μετά την σχετική άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση.
 
Δεν κρύβουν, πάντως, την εκτίμηση ότι «στην περίπτωση αυτή ανέμεναν μια θετική έκπληξη από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα έδινε το πράσινο φως προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις σε τόσο πρώιμο στάδιο».
«Είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στην επένδυση πως το κράτος που επιθυμεί την αποκρατικοποίηση του Ελληνικού, μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημιουργεί καθυστερήσεις επισημαίνουν χαρακτηριστικά».
 
Newsroom Enet
Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters
single russian women contatore visite website counter
Lamia Blogs