Subscribe Twitter Twitter

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΣΥΡΙΖΑ: Σε δυο βάρκες για την ΚύπροΓια τη σταθερή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες για το Κυπριακό, διαβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Αναστασιάδη, στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη στο πλαίσιο της επίσημης επί­σκεψης του δεύτερου στην Αθήνα.

Στη συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες εκτιμήθηκε ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό ουσιαστικά έχουν παγώσει, με την Άγκυρα και τον Έρογλου να έχουν κάνει βήματα πίσω και από το Κοινό Ανακοινωθέν, κάτι που αποδί­δεται στους προεκλογικούς σχεδιασμούς του Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί τη θέση του προέδρου στις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία υπό συνθήκες έντονων διεργα­σιών στο κόμμα του, το ΑΚΡ.

Στις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση, και όσον αφο­ρά την επίλυση του ζητή­ματος, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε βιώσιμη και δίκαιη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία και όρισε το Κυπριακό πρωτίστως ως «ζή­τημα εισβολής και κατοχής, εδώ και 40 χρόνια, του βόρειου τμήματος της Κύπρου». Ουσιαστικά στάθηκε στο πλαίσιο των επίσημων ελληνικών και κυπριακών θέσεων, χρεώνοντας στην τουρκική και την τουρκοκυπριακή πλευρά το «άγονο» των συνομιλιών κατά τους δύο πρώτους γύρους.

Διακήρυξη

Πριν από λίγες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία του
ΑΚΕΛ, με αφορμή τα 40 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική ει­σβολή και κατοχή, και υπέγραψε τη Διακήρυξη Αλληλεγγύης Κομμου­νιστικών, εργατικών και προοδευ­τικών κομμάτων «για την ελευθερία και επανένωση της Κύπρου». Τη δια­κήρυξη αυτή, με την οποία «καταγ­γέλλεται η συνεχιζόμενη παρανομία στην Κύπρο καθώς και η ανοχή που επιδεικνύεται από τη διεθνή κοινότη­τα» υπέγραψε και το ΚΚΕ.

Το κείμενο της Διακήρυξης περι­λαμβάνει τις επίσημες ελληνοκυπρι­ακές θέσεις ζητώντας άμεση επίλυ­ση του Κυπριακού στη βάση του δι­εθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενώ ταυτόχρονα καταγγέλλεται ο διε­θνής παράγοντας και βέβαια η τουρκική/τουρκοκυπριακή πλευρά για την αδιάλλακτη πολιτική της που «διαιωνίζει» το κυπριακό πρόβλημα «και εδραιώνει τα διχοτομικά τετελεσμένα επί του εδάφους» με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο ΣΥ­ΡΙΖΑ υπογράφει μια διακήρυξη όπου επισημαίνονται ως βασικές παράμε­τροι του ζητήματος, και «δεν ξεχνι­ούνται» σε ένδειξη καλής διάθεσης στο πλαίσιο του διαλόγου, τα εξής:

♦  το ότι η εισβολή ακολούθησε το πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β ' σε βάρος του Μακαρίου, με την Τουρκία να εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να ικανοποιήσει τις «επεκτατικές της βλέψεις στην Κύπρο», εισβάλλοντας παράνομα στο νησί,

♦  το ότι μέχρι σήμερα η Τουρκία πα­ραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευ­θερίες του κυπριακού λαού, ενώ επιχειρεί δημογραφική αλλοίωση μέσα από τον μαζικό εποικισμό.

το ότι το «δίδυμο έγκλημα» (πρα­ξικόπημα - εισβολή) «εξυφάνθηκε» από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, με στόχο τη διχοτόμηση και τη διπλή ένωση με Ελλάδα και Τουρ­κία,
♦  το ότι το Κυπριακό

είναι στην ουσία του «διεθνές πρόβλημα ει­σβολής και παράνομης κατοχής», με την Κύ­προ να βιώνει τις «τρα­γικές συνέπειες» μέχρι σήμερα και επί 40 χρόνια,
♦  ότι το Κυπρια­κό «διατηρεί και εσωτερική πτυχή αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, της ελληνο­κυπριακής και
της τουρκοκυπριακής».

Οι τάσεις

Προς το παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τις επίσημες θέσεις της ελληνικής και της κυπριακής διπλωματίας και μέχρι στιγμής δεν έχει διακινδυνεύσει μια περαιτέρω τοποθέτηση απέναντι στο προωθούμενο σχέδιο επίλυσης, για το οποίο μια πρώτη εικόνα δόθηκε με το Κοινό Ανακοινω­θέν του Φεβρουαρίου.

Έτσι ισορ­ροπεί με­ταξύ των «σκληρών» πα­τριωτικών θέσεων και των διεθνιστικών «ειρηνιστικών» απόψεων που κοντράρονται στο εσω­τερικό του και οι οποίες ξεδιπλώθηκαν την περα­σμένη άνοιξη μέσω εκα­τέρωθεν αρθρογραφίας. Με αφορμή τη συγκυ­ρία της επετείου των 40 χρόνων από την εισβολή, οι δύο βασικές τάσεις γύ­ρω από το Κυπριακό εκφράστηκαν μέ­σα από δύο χωριστές πρωτοβουλίες.Το ζητούμενο

Η Πρωτοβουλία για το «Ετος Κύ­πρου» ουσιαστικά κινείται στην κα­τεύθυνση της εμπέδωσης θετικού κλίματος γύρω από τη διαδικασία δι­αλόγου ζητούμενο σήμερα είναι η εξαιρετι­κά δύσκολη νέα διαπραγμάτευση να φθάσει σε συμφωνημένο σχέδιο λύ­σης από τους ηγέτες των δύο Κοινο­τήτων και ως τέτοιο να τεθεί στην κρί­ση του κυπριακού λαού σε χωριστά δημοψηφίσματα». Το κείμενο εστιά­ζει στην επανένωση των δύο κοινοτή­των, και συγκεκριμένα χαιρετίζει «τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Κύπρο υπέρ της επαναπροσέγ­γισης των δύο Κοινοτήτων» και υπο­γραμμίζει «τη μεγάλη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύ­νης, τα οποία συμβάλλουν στον τελι­κό σκοπό της επανένωσης του νησι­ού, όπως, μεταξύ άλλων, η επιστρο­φή της περίκλειστης πόλης της Αμμο- χώστου, η διαδικασία της αποστρατι­ωτικοποίησης της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας κ.ά.Όσον αφο­ρά τη στάση της Άγκυρας, εκφράζει ανησυχία για το ότι «δεν έχει επαρ- κώς μετακινηθεί στην κατεύθυνση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ενώ έχει αναλάβει συγκε­κριμένες δεσμεύσεις έναντι της Ε.Ε.στο πλαίσιο και της ενταξιακής πο­ρείας της Τουρκίας».

Από τις υπογραφές είναι εμφανές ότι αναζητήθηκε η στήριξη προσώ­πων και προσωπικοτήτων της πολιτι­κής, των γραμμάτων και των τεχνών πέραν του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράφουν, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, όπως οι πρώην υπουργοί Αλέκος Παπαδόπουλος και Αντώνης Ρουπακιώτης, οι πρώην ευρωβουλευ­τές του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα Κοππά, Κρίτων Αρσένης και Παρασκευάς Αυγερινός, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης, η αναπληρώτρια ΥΠΕΞ στην κυβέρνηση Γιώρ­γου Παπανδρέου Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κοντογιάννης, η βου­λευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη, ο ευρωβουλευτής του Ποτα­μιού Μίλτος Κύρκος, οι πανεπιστη­μιακοί Κώστας Βεργόπουλος και Αντώνης Λιάκος, οι μουσικοσυνθέ­τες Νότης Μαυρουδής και Θάνος Μικρούτσικος, κ.ά. Εκ του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν η περιφερειάρχης Αττι­κής Ρένα Δούρου και ο αντιπεριφερειάρχης Γ ιώργος Γαβρίλης, οι βου­λευτές Γιώργος Βαρεμένος, Θοδωρής Δρίτσας και Τάσος Κουράκης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ο πρόεδρος του Ινστι­τούτου Πουλαντζάς και πανεπιστη­μιακός Αριστείδης Μπαλτάς, κ.ά.

Υπογράφει, τέλος, και ο πρώην πρό­εδρος του ΣΥΝ Νίκος Κωνσταντόπουλος, επί προεδρίας του οποίου ο Συνασπισμός είχε ταχθεί υπέρ του Σχεδίου Ανάν.

Η δεύτερη πρωτοβουλία περιστρέ­φεται γύρω από το κείμενο-δήλωση υπό τον τίτλο «Αναγκαία όσο ποτέ η σύγκλιση Ελλάδας - Κύπρου ενάντια στην κατοχή, τα δεσμά της τρόικας και των μνημονίων», το οποίο υπο­γράφουν 62 στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενα ως επί το πλείστον από την ΚΟΕ και τον χώρο των πασοκογενών. Ειδικότερα, υπογρά­φουν 19 στελέχη της Κεντρικής Επι­τροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δύο μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ (οι Ρούντι Ρινάλντι και Ελένη Σωτη­ρίου), οι ευρωβουλευτές του κόμμα­τος Σοφία Σακοράφα, Γιώργος Κατρούγκαλος και Κώστας Χρυσόγονος, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές Νίκος Ξυδάκης και Ηλίας Νικολόπουλος, 12 βουλευτές (Αλέξης Μητρόπουλος, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Δημήτρης Τσουκαλάς, Γι­άννης Μιχελογιαννάκης, Στάθης Παναγούλης, Γιώργος Πάντζας, Γι­άννης Σταθάς, Μαρία Τριανταφύλλου, Βασίλης Χατζηλάμπρου, Βασίλης Κυριακάκης, Δημήτρης Κοδέλας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου), τα στελέχη που προέρχονται από τον Νέο Αγωνιστή (Βασίλης Ασημακόπουλος, Νίνα Κασιμάτη, Γιάννης Χατζηαντωνίου), προσωπικότητες όπως ο Λαοκράτης Βάσσης, ο οποίος υπογράφει ως μέλος ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ως μέλος ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει και ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σωτήρης Ρούσσος.

Το κείμενο αυτό, το οποίο αντανα­κλά τις αποκαλούμενες «πατριωτικές θέσεις», ουσιαστικά τάσσεται κατά του σχεδίου που προωθείται μέσω της πρόσφατης επανέναρξης των συνομιλιών: δηλώνει ότι «η Κυπρια­κή Δημοκρατία, παρά τις ατέλειες και δυσλειτουργίες της, (...) αποτελεί ένα σύγχρονο δημοκρατικά λειτουργούν κράτος (...)». Ως εκ τούτου «η αντι­κατάστασή της από δύο προτεκτο­ράτα, συγκροτημένα σε εθνοθρησκευτική βάση, όχι μόνο δεν συνιστά επανένωση του νησιού, αλλά σημαίνει την οριστική υπαγωγή του σε καθεστώς πολλαπλής, νεο-αποικιακής δουλείας και λεηλασίας των φυσικών του πόρων».

Όσο για την παρουσία και «συμ­βολή» του διεθνούς παράγοντα στη διαδικασία, σημειώνει ότι «οι κύρι­οι παίκτες, Ομπάμα, Κέρι, Κάμερον, Μέρκελ και Σόιμπλε μαζί με τους "αμιγώς κοινοτικούς", Γιούνκερ, Βαν Ρομπέι, Άστον, Σουλτς, Μπαρόζο και Όλι Ρεν, λειτουργούν ως επισπεύδοντες υπέρ της τουρκικής πλευράς, υπό την αιδήμονα συγκατάνευση των "ομογάλακτών" τους σε Ελλάδα και Κύπρο, επαναφέροντας σε νέα μορφή το σχέδιο κατάλυσης της Κυ­πριακής Δημοκρατίας. Το κριτήριο του ποιος υποστηρίζει ποιον δια­τηρεί και στην περίπτωση αυτή την απόλυτη αξία του». Προτείνει επίσης τη σύνδεση του Κυπριακού με το ζήτημα της επιβο­λής των μνημονίων σε Ελλάδα και Κύπρο και γενικότερα τον ευρωπαϊ­κό Νότο και την αντιμετώπισή τους υπό μια ενιαία στρατηγική Ελλάδας και Κύπρου μακριά από το δόγμα «η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται».

Σημειώνεται ότι δύο υπογραφές είναι κοινές και στα δύο κείμενα, αυ­τές του μέλους της Κ.Ε. Γιάννη Θεωνά και του υποψήφιου ευρωβου­λευτή Ηλία Νικολόπουλου. 

Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters