Subscribe Twitter Twitter

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Βιολογικός καθαρισμός Δημ. Ενότητας Πελασγίας

Ήδη από το 2009 και νωρίτερα,είχε δρομολογηθεί η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού Πελασγίας, τόσο με την σύνταξη μελετών όσο και με την αγορά οικοπέδου στην θέση Πετρί.Ένα έργο βασικής υποδομής και ανάπτυξης που θα ανακούφιζε τους κατοίκους της περιοχής μας, και το οποίο αποτελεί τα τελευταία χρόνια πάγιο αίτημά τους.Παρά την "πριμοδότηση" έργων που αφορούσαν δίκτυα αποχέτευσης σε παράκτιες περιοχές -απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας- (βλέπε Γλύφα,Ράχες,Καραβόμυλος,Στυλίδα) έθεσα σχετική επερώτηση στον Δήμαρχο Στυλίδας κ.Γκλέτσο και στην ειδ.συνεργάτη σε θέματα περιββάλοντος κ.Φύκα Βάνα,σχετικά με το ώριμο έργο βάσει μελετών Βιολογικό καθαρισμό Πελασγίας.Παραθέτω παρακάτω την ερώτηση και την σχετική απάντηση, με την αναφορά πώς το έργο θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα υλοποίησης τον ερχόμενο Μάϊο.Πρεμέτης Ιωάννης
Δημ. Σύμβουλος Δ.Δ. Στυλίδας

____________________________________________

Ερώτηση 

                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.:
                                                                                                                  
                                                                                                                  5 Φεβρουαρίου 2014Πρεμέτης Ιωάννης  -  
 Δημ. Σύμβουλος Δ.Δ. Στυλίδας
Πελασγία-Φθ/δος -6974269214
 HYPERLINK "mailto:premetis7@yahoo.gr/" premetis7@yahoo.gr/ premetis@pako.gr                                                                                          

Προς: κ.Δήμαρχο Στυλίδας, κ.Απόστολο Γκλέτσο
ειδ.συνεργάτης,κ.Φύκα ΒάναΕρώτηση: "Βιολογικός καθαρισμός Δημ. Ενότητας Πελασγίας"

κ.Δήμαρχε, σε συνεντεύξεις σας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφερθήκατε στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης, του αγωγού λυμάτων που θα συνδέει την πόλη της Στυλίδας με τον ΒΙΟ.ΚΑ Λαμίας, καθώς και τους Βιολογικούς Καθαρισμούς στις παράκτιες περιοχές – Ράχες, Αχινό, Καραβόμυλο, Αχλάδι, Γλύφα.
Γνωρίζω πώς από τα τέλη του 2009, παρότι υπήρξε σχεδιασμός και μελέτη του ΒΙΟ.ΚΑ. Πελασγίας σε προχωρημένο στάδιο (αγορά οικοπέδου), γιατί δεν προχώρησε;
Σε ποια φάση προγραμματισμού, βρίσκεται αυτήν την στιγμή και πότε προβλέπεται η υλοποίηση του σε βάθος χρόνου;ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΜΥΛΩΝ

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα διαχείρισης των λυμάτων των Δ.Δ. Πελασγίας και Μύλων του Δήμου Στυλίδας, ήτοι τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων των δύο οικισμών, τα έργα μεταφοράς στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), η ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε παρακείμενο της εγκατάστασης ρέμα (Αθανασόρεμα).
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ), η γεωτεχνική μελέτη, η υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, στατική και χημικοτεχνική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα στάδια μελετών:
Η Προκαταρκτική Μελέτη των έργων
Η Τοπογραφική Μελέτη
Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Στο πλαίσιο αυτής έχει εκδοθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), με την απόφαση Α.Π. 2532/104892/29-05-2012/Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Σ./Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας. Για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων έχει εξασφαλιστεί ακίνητο στη θέση "Πετρί", πλησίον του οικισμού της Πελασγίας και παράπλευρα στο "Αθανασόρεμα".
Η Γεωτεχνική μελέτη

Βάσει της παραπάνω απόφασης ΠΠΕΑ και της σχετικής απόφασης Νομάρχη (Απόφαση Καθορισμού Αποδέκτη με Α.Π. 7502/13-10-2010/Τμήμα Περ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α Φθιώτιδας), ως τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων ορίστηκε απορροφητικός βόθρος εντός του γηπέδου εγκατάστασης, ενώ σε περίπτωση υπερβαλλουσών παροχών το "Αθανασόρεμα".  
Από την ημερομηνία υποβολής της ΜΠΕ έχει υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση της Απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΑΕΠΟ), αφενός λόγω του χρόνου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, αφετέρου λόγω της αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας μέχρι την εξασφάλιση των γνωμοδοτήσεων αυτών, η οποία επήλθε κυρίως από:
Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ354Β / 08-03-2011 ) "Καθορισμός μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις".
Την υπ’ αριθμ. 15277/23-3-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ περί ανάγκης ύπαρξης πράξης χαρακτηρισμού, προ της έκδοσης ΑΕΠΟ.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτήθηκε η επανασύνταξη και επανυποβολή των απαιτούμενων συνοδευτικών φακέλων καθώς και της ίδιας της ΜΠΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η έκδοση της ΑΕΠΟ σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.
Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της τροποποιημένης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Υδάτων, ΜΠΕ έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων (κα Λολιοπούλου) για έλεγχο και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας αυτής προκειμένου να προβεί ο Ανάδοχος στην υποβολή του συνόλου των αντιγράφων στην ΔΙΠΕΧΩ για να εκδοθεί η ΑΕΠΟ του έργου.
Μετά από την έκδοση αυτής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης απαιτείται καθαρός χρόνος 5 μηνών για την ολοκλήρωση των μελετών, των τευχών δημοπράτησης κα των ΣΑΥ-ΦΑΥ, ώστε το έργο να είναι πλήρως ώριμο.
Κατόπιν επικοινωνίας με την ανάδοχο σύμπραξη, ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί κατά 2 τουλάχιστον μήνες, ώστε σε κάθε περίπτωση εντός 3 μηνών από την έκδοση της ΑΕΠΟ, το έργο να είναι ώριμο για ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. (Λογικά θα είναι ώριμο προς κατάθεση μέχρι τις 30/5/2014)
Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters