Subscribe Twitter Twitter

Παρέμβαση - Τίτλοι Αναρτήσεων

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

«Λευκή», αναίμακτη γενοκτονία


greece2000


Είναι γνωστό, καθώς είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πως το ελληνικό Κοινοβούλιο, στο όνομα του ελληνικό λαού, ψηφίζει για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ενδεχομένως και ο ίδιος ο ελληνικός λαός θα κληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να ψηφίσει για το ποιος θα τον κυβερνήσει. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ο ελληνικός λαός λιγοστεύει, ο πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται σε πορεία μείωσης για πρώτη φορά στην Ιστορία του νεοελληνικού κράτους.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (Μάιος 2011), τα οποία οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2014. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια «λευκή», αναίμακτη γενοκτονία του ελληνικού λαού ως αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής.
Δεν μειώνονται μόνο το ΑΕΠ, οι μισθοί, οι συντάξεις, το κοινωνικό κράτος, συνολικά το επίπεδο ζωής της κοινωνίας, αλλά μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας που καταγράφεται από συστάσεως νεοελληνικού κράτους. Σε καμία απογραφή ώς τώρα μετά το 1828 δεν είχαμε μείωση πληθυσμού, ούτε καν σ’ αυτές που έγιναν το 1951 μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, το 1961 και το 1981 μετά τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα τις δεκαετίες του ’50 και του ’70.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αντί της αναμενόμενης αύξησης, καταγράφεται μείωση της τάξης του 1,34% σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2001. Η πραγματική μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη εάν ως μέτρο σύγκρισης μπει όχι η προηγούμενη απογραφή του 2001, αλλά η εκτιμώμενη αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Δημογραφικό… μνημόνιο
Η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής, αφού σημειώνεται κυρίως το διάστημα 2009-2011, ενώ δεν αποτυπώνονται οι ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στη ζωή του ελληνικού λαού από την ένταση αυτής της πολιτικής την περίοδο που ακολούθησε την απογραφή από τον Μάιο του 2011 έως σήμερα, πράγμα που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έχει οδηγήσει σε παραπέρα μείωση του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την Eurostat, την 1.1.2011 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν 11.329.600 κάτοικοι. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν όλα τα δημογραφικά δεδομένα και συνεπώς η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί κυρίως στον «απρόβλεπτο» παράγοντα της οικονομικής κρίσης. Η εκτιμώμενη λοιπόν μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας ξεπερνά το μισό εκατομμύριο και αυτή κυρίως αποδίδεται στην έξοδο Ελλήνων από τη χώρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Eurostat, ο πληθυσμός της Ελλάδας από 11,062 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώθηκε στα 10,992 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2014. Ειδικότερα, το 2013 οι γεννήσεις στη χώρα μας ανήλθαν σε 94.100, οι θάνατοι σε 112.100, δηλαδή η «καθαρή» μείωση του πληθυσμού ήταν 17.900, ενώ και η μετανάστευση προς την Ελλάδα μειώθηκε κατά 52.000 πολίτες.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που έγιναν στις 2 Απριλίου 2014:
• Ο «νόμιμος» πληθυσμός της Ελλάδας είναι 9.904.286 κάτοικοι, ενώ το 2001 εκτιμάται πως ήταν 10.205.094. Ο νόμιμος πληθυσμός (δημότες) αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου που είναι καταχωρισμένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.
• Ο «μόνιμος» πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.816.286 κάτοικοι, ενώ το 2001 ήταν 10.932.136. Μόνιμος πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
• Ο «πραγματικός» (de facto) πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.940.777 κάτοικοι, ενώ το 2001 εκτιμάται πως ήταν 10.961.758. Πραγματικός πληθυσμός είναι το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων σε μια περιφέρεια προσώπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτήν είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.
Από το 1821 στο σήμερα
Ο αριθμός που προσφέρεται για σύγκριση με τις προηγούμενες απογραφές είναι αυτός του «μόνιμου» πληθυσμού. Έτσι, ο πληθυσμός της Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2011 ως «μόνιμος πληθυσμός», ανέρχεται σε 10.816.286 μονίμους κατοίκους.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2001 που ήταν 10.932.136 κάτοικοι. Ενδεικτικά ν’ αναφέρουμε ότι το 1981 ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 9.739.589, το 1991 αυξήθηκε στα 10.258.364, για να φθάσει στα 10.934.097 το 2001 (αριθμός που σχεδόν συμπίπτει με τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων της ίδιας απογραφής – το 2001 καταγράφηκαν 10.932.136 μόνιμοι κάτοικοι).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εικόνα που κατέγραψαν οι απογραφές για την πορεία του πληθυσμού του ελληνικού κράτους έχει ως εξής:
• Το 1821 καταγράφηκαν 938.765 κάτοικοι
• Το1828 καταγράφηκαν 735.400 κάτοικοι
• Το 1840 καταγράφηκαν 850.246 κάτοικοι
• Το 1853 καταγράφηκαν 1.035.527 κάτοικοι
• Το 1861 καταγράφηκαν 1.096.810 κάτοικοι
• Το 1870 καταγράφηκαν 1.457.894 κάτοικοι
• Το 1879 καταγράφηκαν 1.679.470 κάτοικοι
• Το 1889 καταγράφηκαν 2.187.208 κάτοικοι
• Το 1896 καταγράφηκαν 2.433.806 κάτοικοι
• Το 1907 καταγράφηκαν 2.631.952 κάτοικοι
• Το 1920 καταγράφηκαν 5.531.474 κάτοικοι
• Το 1928 καταγράφηκαν 6.204.684 κάτοικοι
• Το 1940 καταγράφηκαν 7.344.860 κάτοικοι
• Το 1951 καταγράφηκαν 7.632.801 κάτοικοι
• Το 1961 καταγράφηκαν 8.388.553 κάτοικοι
• Το 1971 καταγράφηκαν 8.768.641 κάτοικοι
• Το 1981 καταγράφηκαν 9.740.417 κάτοικοι
• Το 1991 καταγράφηκαν 10.259.900 κάτοικοι
• Το 2001 καταγράφηκαν 10.934.097 κάτοικοι
Η εκτίμηση πως πρόκειται για σαφή μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας, ενισχύεται και από άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η μείωση του πληθυσμού δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο στη μείωση των γεννήσεων, αλλά κυρίως στη μετανάστευση των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.
Αυτό όμως που δείχνει ότι η μείωση δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στη μείωση των γεννήσεων ούτε στη μη καταγραφή των μεταναστών, είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση, 109.736 ή 2,03%, εμφανίζουν οι άντρες, καθώς περιορίστηκαν σε 5.303.690 από 5.413.426 το 2001. Από την άλλη, οι γυναίκες περιορίστηκαν μόνο κατά 36.671 ή 0,66% στις 5.484.000 από 5.520.671 πριν από δέκα χρόνια.
Αυτή η «ανισότητα» μεταξύ των δύο φύλων προδίδει την τάση «αιμορραγίας» του ανδρικού πληθυσμού, προφανώς με μετανάστευση στο εξωτερικό.
Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters
single russian women contatore visite website counter
Lamia Blogs