Subscribe Twitter Twitter

Παρέμβαση - Τίτλοι Αναρτήσεων

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Η αντίδραση της Ιρλανδικής κοινωνίας.

Όταν το διαβάσετε κάνετε μια σύγκριση με τα δικά μας.


Από: Αντώνη Βασιλειάδης
Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την οργήΑπαίτησαν και πήραν απαντήσειςΓια το τι έφταιξε,ποιοι ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί παρόμοια κρίση.

Μόλις 15 μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσηςη εξεταστική επιτροπή που συνέστησε το Κοινοβούλιο από ανεξάρτητους ειδικούς έβγαλε πόρισμα 2.400 σελίδωνμε το οποίο όχι μόνο καταλόγισε ευθύνεςαλλά και τις προσωποποίησεΚατονομάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Γκέιρ Χάαρντετρεις πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζαςυπουργοίενώ ποινικές ευθύνες καταλογίζονται σε στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών. Ήδη ο εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψηςκαθώς πολλά golden boys διέφυγαν στο εξωτερικόκάνοντας μία μέρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους λογαριασμούς τουςΤρεις συνελήφθησαν και κρατούνταιΗ κυβέρνηση έκανε μηνύσεις και ζητάει πίσω τα κλεμμένα.
Η εξεταστική επιτροπή είχε στη διάθεσή της 80 υπαλλήλουςδικό της προϋπολογισμό και δικαίωμα να ζητήσει -ακόμη και να κατασχέσειστοιχεία από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες.
Επίσηςανεξάρτητη επιτροπή ετοιμάζει συστάσεις για να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί παρόμοια κρίση στο μέλλον.
Στο πλαίσιο της διαφάνειαςαναρτήθηκε τον Απρίλιο στον ιστότοπο της Βουλής http://www.althingi.is/vefur/upplens.html το πλήρες κείμενο που η κυβέρνηση ονομάζει «Έκθεση της αλήθειας» και οι Ισλανδοί αποκαλούν «Μαύρο πόρισμα» καθώς και εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικάΚανείςούτε καν οι κατηγορούμενοιδεν αμφισβήτησαν την αμεροληψία των συντακτών του πορίσματος.
Το βράδυ της ανακοίνωσης 45 ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Ρέικιαβικ και διάβασαν επί πέντε
συνεχόμενα 24ωρασε μια κατάμεστη αίθουσαολόκληρη την έκθεσηΓια τους περήφανουςπλην εξαπατημένους απογόνους
των Βίκινγκςήταν μια ομαδική ψυχανάλυσημια διαδικασία κάθαρσης.
http://sic.althingi.is/

Το συμπέρασμα της επιτροπής
Ο νόμος για την Ειδικών Ερευνών της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα άρθρο για μια ομάδα εργασίας για τη δεοντολογία: “Σε σχέση με τις εργασίες της ειδικής επιτροπής έρευνας, πρέπει να υπάρχει μια έρευνα του αν η κατάρρευση των τραπεζών και των συναφών οικονομικές αντιξοότητες μπορεί σε κάποιο βαθμό να εξηγείται από την ηθική και των εργασιακών πρακτικών »(άρθρο 1). Στην επιστολή του διατάγματος από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλανδίας για τα μέλη της ομάδας εργασίας, αναφέρεται ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιορίζεται στην ηθική και των εργασιακών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα? Άλλους τομείς της κοινωνίας μπορεί να έρθει υπό έλεγχο, όπως καλά. Η ομάδα εργασίας αποφάσισε να εκτιμήσει τα χρηστά ήθη και πρακτικές εργασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το διοικητικό και πολιτικό τομέα, καθώς και στον κοινωνικό τομέα ή τη δημόσια σφαίρα. Η ανάλυση της ομάδας εργασίας αποδεικνύει ότι οι δράσεις στον οικονομικό και διοικητικό τομέα πρέπει να εξηγηθεί από το συσχετισμό τους με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, όπως είναι η επικρατούσα πολιτική ιδεολογία και κοινωνικές αξίες, καθώς και τις χαμηλές επιδόσεις των μέσων ενημέρωσης. Η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι το κύριο πρόβλημα που διαμένουν στο γεγονός ότι, σε συνέχεια μιας λανθασμένης διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, όπου άπειροι ιδιοκτήτες κέρδισε μεγάλα μερίδια, οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πολύ πέρα από τη δυνατότητα που τους εποπτεύουν σωστά. Η πολιτική για την εμπιστοσύνη τους τραπεζίτες για να ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι αποδείχθηκαν μοιραία και του πολιτισμού εντός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σοβαρά παραμεληθεί επαγγελματισμό και καλές πρακτικές εργασίας. Η εποπτικών οργάνων δεν έθεσε καμία ουσιαστική πίεση στις τράπεζες να συρρικνωθεί και δημόσιους λειτουργούς και πολιτικοί, όπως Lamed στην απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρό τραπεζικό σύστημα και ότι παρέλειψε να συμμορφώνονται με το πρωτογενές υποχρεώσεις τους. Η επικρατούσα κοινωνική λόγο για τη μοναδική επιτυχία της Ισλανδίας τραπεζιτών διευκόλυνε επίσης τις εκδηλώσεις. Το κύριο συμπέρασμα της ομάδας εργασίας είναι ότι, παρόλο που πολλά άτομα, στην οικονομική, διοικητική, πολιτική και τη δημόσια σφαίρα, έδειξε αμέλεια και μερικές φορές καταδικαστέα ενέργεια, τα πιο σημαντικά μαθήματα για να αντλήσουμε από αυτά τα γεγονότα είναι σχετικά αδύναμες κοινωνικές δομές, την πολιτική κουλτούρα και δημόσιους οργανισμούς. Είναι κοινή ευθύνη της ισλανδικής έθνος να εργάζεται για την ενίσχυσή τους και την κατασκευή μιας εύρυθμης δημοκρατικής κοινωνίας. Τα μέλη
The original in English
The law on the Special Investigation Commission contains an article about a Working Group on Ethics: “In relation to the work of the special investigation commission, there shall be an inquiry of whether the collapse of the banks and related financial setbacks can to some extent be explained by morality and work practices” (article 1). In the letter of ordinance from the president of the Icelandic parliament to the members of the Working group, it is stated that the inquiry is not to be limited to morality and work practices in the financial sector; other sectors of society may come under scrutiny as well. The Working group decided to assess morality and work practices in the financial sector, the administrative and political sector, and in the social sector or the public sphere. The analysis of the Working group demonstrates that actions in the financial and administrative sector need to be explained by relating them to the wider social context, such as the prevailing political ideology and social values, and the poor performance of the media. The Working group sees the primary problem reside in the fact that in the wake of a flawed process of privatization, where inexperienced owners gained large shares, the banks were allowed to grow far beyond the ability to supervise them properly. The policy to trust the bankers to largely regulate themselves proved fatal and the culture within financial institutions severely neglected professionalism and good working practices. The supervisory institutions did not put any real pressure on the banks to downsize and public administrators and politicians were as lamed in the face of a far too powerful banking system and failed to respect their primary obligations. The prevailing social discourse about the unique success of the Icelandic bankers also facilitated the events. The main conclusion of the Working group are that although several individuals, in the financial, administrative, political and the public sphere, showed negligence and sometimes reprehensible action, the most important lessons to draw from these events are about weak social structures, political culture and public institutions. It is the common responsibility of the Icelandic nation to work towards strengthening them and constructing a well functioning democratic society. The members of the working group are: Vilhjálmur Árnason, professor of philosophy, University of Iceland <vilhjarn@hi.is> Salvör Nordal, philosopher and director of the Centre for Ethics, University of Iceland <salvorn@hi.is> Kristín Ástgeirsdóttir, historian and director of the Equal Status Council in Iceland <kristin@jafnretti.is>


http://papaioannou.wordpress.com/
Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters
single russian women contatore visite website counter
Lamia Blogs